Casino Gokverslaving

Iedereen die wel eens een leuke prijs heeft gewonnen in een online casino weet waarschijnlijk hoe het werkt, u wilt het liefste doorspelen in de hoop om nog meer te winnen. Hier hoeft helemaal niets mis mee te zijn maar als u niet in staat bent om te stoppen als u dat zou willen dan kan het zijn dat u een casino gokverslaving hebt.

Online casino gokverslaving

Het niet kunnen stoppen met het spelen van casino spellen en het alsmaar bijstorten als u al uw geld verloren hebt terwijl u het zich eigenlijk niet kunt veroorloven, zijn duidelijke tekenen die op een gokverslaving duiden. Er zijn echter veel meer symptomen die op een gokprobleem kunnen duiden en die zijn niet altijd even eenvoudig te herkennen. Daarnaast is het ook zo dat een probleem zich in ernstige mate voor kan doen of juist in minder mate. Een casino gokverslaving is voor de verslaafde zelf bijzonder lastig te erkennen, waar professionele hulpverleners de symptomen kennen en weten waar zij op moeten letten zullen spelers die de symptomen vertonen deze in eerste instantie willen ontkennen.

Dit is natuurlijk een zeer menselijke reactie maat het maakt het probleem alleen maar groter. Gelukkig is het zo dat een online casino verslaving verschijnselen kan herkennen en daarop inspelen. De mensen die achter de schermen werken zijn getraind om te weten waar zij op moeten letten en doen dat dan ook. Als een speler gedrag vertoond dat op een probleem kan duiden dan zal contact met de speler opgenomen worden om een aantal vragen te stellen. Aan de hand van de antwoorden kan een casino online verslaving hulp aanbieden of de speler naar professionele hulpverleningsinstanties doorverwijzen.

Preventief de casino gokverslaving herkennen

Het preventieve beleid ten aanzien van verslaving dat door online casino’s wordt gevoerd zorgt er voor dat u er nooit alleen voor staat. Er wordt goed op gelet dat u en andere spelers geen afwijkend gedrag gaan vertonen dat er op kan wijzen dat u verslaafd aan gokken bent of begint te raken. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als u opeens vaak een storting gaat doen of als de gestorte bedragen opeens omhoog gaan. Op dat moment zal een casino verslaving online casino spelletjes aanbieders op gaan vallen. De situatie wordt dan in de gaten gehouden en zodra het gevoerde beleid daar aanleiding toe geeft zal er contact met u opgenomen worden. Het mag duidelijk zijn dat het onderkennen van een casino gokverslaving ook in het eigenbelang van een internet casino spellen aanbieder is.

Een online casino heeft er immers helemaal niets aan als u al uw geld vergokt en u diep in de schulden steekt om aan uw verslavingsdrang te kunnen voldoen. Online casino’s zijn gebaat bij spelers die regelmatig een storting maken en dit bij voorkeur lang volhouden. Als u immers uw veld er door zou jagen voor uw casino online verslaving dan houdt het op en speelt u niet meer. Een punt waarom door online casino’s ook in het kader van het eigenbelang een streng verslavingsbeleid wordt gevoerd is hun imago. Online casino’s hebben bij veel mensen en vooral overheden niet zo’n goed imago en dat kan opgepoetst worden als zij streng tegen gokverslaving optreden.

Hoe ga je gokverslaving tegen

Dit is iets waar offline casino’s nogal eens in falen, er zijn meerdere gevallen bekend waarbij mensen de offline casino’s in Nederland aanklagen omdat zij niet op tijd ingegrepen hebben. Om dit te voorkomen zal een online casino verslaving tegen gaan door op tijd aan de bel te trekken bij de spelen en oplossingen aan te dragen. Dit kan gedaan worden door het stellen van stortingslimieten en grenzen te stellen aan de tijd die u online kunt zijn. Dit zijn vaak mogelijkheden die een casino gokverslaving tegen gaan en die standaard op uw spelers account zijn aangegeven. Hierdoor is het ook mogelijk om dit zelf al vooraf aan te geven en zo te voorkomen dat u ooit een probleem gaat krijgen. Het is immers beter om te voorkomen dat u verslaafd aan gokken raakt dan om een probleem op te moeten lossen.

Deze manier van werken heeft in de afgelopen jaren haar vruchten afgeworpen, het aantal online casino spelers met een gokprobleem is kleiner dan het aantal offline spelers met eenzelfde probleem en dit is door onafhankelijk onderzoek bewezen. Het is dus verstandig dat u eens iets meer over casino gokverslaving leest en eens naar u zelf kijkt of u aan de kenmerken voldoet. Zolang u nog geen groot probleem hebt is een casino verslaving online zelfs te behandelen door regelmatig in contact te staan met dezelfde hulpverleningsinstanties die uw online casino u ook aan zou raden als u wel een probleem hebt.